Energi webinar

Kære alle lokalrådsformænd

Til jeres orientering – og evt. deltagelse – videresender jeg invitation fra Region Midtjylland til et webinar omkring energi, varme og fællesskab 2. juni fra kl. 16-17.15. Se mere nedenfor.

Venlig hilsen

Jette Pedersen
Fuldmægtig

Analyse & Udvikling

Økonomi- og IT-staben
Silkeborg Kommune logo

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 24 96 24 34
jep@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dk

Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom

Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her

Fra: RU Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) <regional-udvikling@ru.rm.dk>
Sendt: 3. maj 2022 14:35
Emne: Webinar 12: Varme fra jorden – om klimaambitioner og lokalt produceret energi i fællesskab den 2. juni

Kære samarbejdspartner inden for landsbyudvikling,

Så er vi klar med endnu et aktuelt webinar. Om energi, varme og fællesskab. Dermed tapper vi sammen ind i en snak om, hvordan lokale fællesskaber kan være med til at løse en række presserende energiproblematikker. Det foregår den 2. juni 2022 kl 16.00 – 17.15.

På webinaret møder du initiativtageren Søren Skjold Andersen, som fortæller om udviklingen og tilblivelsen af et fælles jordvarmeanlæg. Ikke alle steder i landdistrikterne er der adgang til traditionel fjernvarme og nye løsninger skal findes. På dette webinar kommer du til at høre om, hvordan en lille gruppe borgere i en enklave af villahuse er tilsluttet et fælles jordvarmeanlæg – et såkaldt termonet – som kan forsyne boligerne med billig og lokalproduceret varme til opvarmning og varmt brugsvand. Sammen undersøger vi, hvordan et lokalsamfund og gruppe af borgere kan lykkes med denne løsning på en global klima- og samfundsmæssig udfordring.

Du får også kommunens perspektiv på, hvordan man arbejder med alternativt produceret varme, fra Merete Valbak fra Hedensted kommune, samt et helikopterperspektiv fra strategisk energiplanlægger og professor Ulrik Jørgensen – begge to stiller spørgsmål og kommenterer som panel på webinaret

Hvis du har en nabo, kollega eller samarbejdspartner, der gerne vil deltage i webinaret, må du gerne videresende denne mail. Du og andre i dit netværk er inviteret!

Du tilmelder dig ved at følge linket her:

Webinar om udvikling af bæredygtige landsbyer | Region Midtjylland (plan2learn.dk)

Vi glæder os til at se dig! Du får program, deltagerliste og virtuelt mødelokale dagen før, altså den 1.juni.

Venlig hilsen

Christian Selmer Fredsø

Udviklingskonsulent landdistrikter

Team Udvikling og Analyse

Mob. + 45 2072 9472

Christian.Fredsoe@ru.rm.dk

Regional Udvikling ▪ Region Midtjylland

Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

www.rm.dk