Rensningsanlægget

Nyt fra Silkeborg Kommune

Laven Renseanlæg skal nedlægges, fordi det er nedslidt, og fordi det er ønsket at samle rensningen af spildevand til få steder i Silkeborg Kommune.

I stedet skal der etableres en ca. 6,7 km spildevandsledning fra Laven til Hårup via en pumpestation, som bliver etableret ved det nedlagte renseanlæg. Der skal også etableres et bassin, som skal bruges til opmagasinering af spildevand, hvis pumpestationen har driftstop.

Fra Hårup bliver spildevandet sendt til Søholt Renseanlæg via eksisterende spildevandsledninger. Det forventes at have en positive effekt på miljøtilstanden i Julsø og Kærsmølle Bæk at nedlægge Laven Renseanlæg.

Klima- og Miljøudvalget vedtager tillægget til spildevandsplanen.

(Klima- og Miljøudvalget, 11.08.2021, punkt 5)

Venlig hilsen

Claus Gade Linddahl

Kort 1

Kort 2

Udvalgets beslutningsprotekol

Bilag til sagen